Eivor Ewalds
Månen som föll-Pudonnut kuu-The fallen moon 2004

Frontpage

back


Månen som föll

oil on canvas 60x60 cm


back