Eivor Ewalds
Ute i friheten-Ulkona vapaudessa-
Outside in freedom 1995

Frontpage

back  
     
  Ute i friheten    Ulkona v
Ute i friheten
Oil on canvas 110 x 100 cm
back