Hbl 05.09.2012

back

Hbl 5.9.2012

Anna Pulkkis

Vilda låtar i snyggt paket.

Satu Saarikko och Eivor Ewalds

(Egen utgåva)

Det tvåspråkiga undervisningspaketet Jazzkatti – Jazzkatten består av ett nothäfte och en skiva med två gånger tolv nya barnsånger, på både finska och svenska. Satu Saarikko har skrivit musiken och de finska texterna, och för de svenska texterna står Eivor Ewalds.

I Saarikkos sånger framhävs jazzgenren mindre än vad jag förväntade mig av paketets titel. Dock finns det ett par läckert svängande låtar, och som sådan förefaller den av Marko Kataja arrangerade helheten mångsidig med glada, stämningsfulla och till och med vilda sånger. En del av ämnesvalen är uppfriskande ovanliga. I Rymden, ge mig svar flyger trollsländan genom universum, och i Havet och regnet får vattnet och sanden huvudrollen.

Utöver noterna innehåller nothäftet tips på roliga och lätt genomförbara aktiviteter, lekar och bildkonstuppgifter som anknyter till sångerna. Paketet är avsett för barn på daghem och tidig skolålder och går att använda både hemma och i klassrummet.

Att kombinera musik med det visuella utgör ett effektivt sätt att fördjupa musikupplevelsen. Ewalds har planerat bildkonstuppgifterna sakförståndigt med hänvisningar till färglära, och häftet är vackert illustrerat med hennes naivistiska målningar.

 

Publicerad i Hbl 5.9.