Borgåbladet 8.3.2011

back

Borgåbladet 8.3.2011

Egil Green

Färg och humor kompletterar här stämningar och lugn

BORGÅ. Två Borgåkonstnärer som vandrat längs samma konststråk var för sig, sammanstrålar nu på en utställning på Galleri Hanna Kaarina i Haiko.

Eivor Ewalds har valt att uttrycka sig i starkt kolorit och med humor medan Kaija Hänninens målningar med bland annat ålandskap utstrålar en stilla stämningsfullhet och stort lugn. Two For You 24U, singel malts heter utställningen.– Mina målningar är känslotillstånd som jag överför till duken, förklarar Hänninen.Hon strävar efter att göra en realistisk men ändå inte fotorealistisk konst, några löv eller detaljer ser man till exempel inte. I stället är det årstidernas växlingar längs åstranden hon fångat i diffusa kompositioner som för tankarna till Jari Jansson, konstnären som tidigare verkade på Veckjärvi gård.– Ån på tavlorna finns inte i Borgå utan i närheten av min mans henställe . Att måla den ger mig både inspiration och sinnesfrid.I badhotellets andra våning har Kaija ställt ut motiv med solupp - och solnedgångar som gemensamt tema samt en expressiv målning av branden i Borgå domkyrka.Kaija Hänninen har studerat konst på ett flertal kurser och utbildat sig på Art Alfa konstinstitutet, varifrån hon blev färdig år 2004. Hon konstaterar att hon också börjat göra halvrealistisk konst men att den kanske kommer med till följande utställning.Kolorism och… naivismEivor Ewalds är känd för sina lätt naivistiska och humoristiska målningar där en berättelse eller tilldragelse bildar motiv men där färgen är det viktiga.– Motiv måste man ju alltid ha men färgen är det jag uttrycker mig med.Det tar sig uttryck i ett måleri där kvinnor möter män eller där en röd öppen sportbil med en gentleman vid ratten kör förbi med en dam i passagerarsätet. Hennes långa scarf fladdrar i vinddraget bakom bilen. På det hela taget handlar det om målningar där färgmättnad, kraft och humor kryddats med en gnutta mystik.– Man skall inte alltid genast se vad det är fråga om, förklarar Eivor. Eivor Ewalds kollektion kompletteras med halvstiliserade målningar av fåglar mot en vackert orange bakgrund samt ett flertal helt abstrakta målningar som karakteriserade av styrka och geometrisk noggrannhet. Eivor Ewalds utbildade sig till konstmagister vid Konstindustriella högskolan 2001. Hon målar mest i olja men också akryl. Målningarna är gjorda 2010–2011. Utställningen öppnas i dag för allmänheten. Den pågår till den 17 april och är öppen dagligen.